24 września 2015 roku o godz. 15:00 zebrali się uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami i rodzicami i wspólnie urządzili jesienne ognisko. Za budynkiem szkoły rodzice ułożyli stos drewna i zaczęło się.Wszyscy usiedli na rozłożonych dookoła ławkach i każdy piekł kiełbaskę.Wrześniowe słońce spoglądało na rozbawione dzieci.Trwały rozmowy na różne tematy.Przy blasku ognia dyskutowano o sporcie, piosenkach i opowiadano żarciki. Potem przyszedł czas na rozmaite gry. Najpierw odbył się mecz piłki nożnej, a później zabawy sportowe. Po rozgrywkach należał się odpoczynek.Uczniowie ze smakiem zajadali andrucik.  Wszyscy dobrze się bawili i śmiali bez końca. O godzinie 17:00 czas było się pożegnać.Uczniowie chórem okrzyknęli, że ognisko się udało. Wrócili do domu zmęczeni, ale też szczęśliwi.

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

Co roku przy cmentarzu na Osikówce w Puszczy Niepołomickiej odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne.
Tegoroczne odbyły się 18 września.
Przedstawiciele Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie godnie reprezentowali całą społeczność szkolno-przedszkolną uczestnicząc w uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym i składając kwiaty przy grobie poległych żołnierzy.
To tutaj na skraju rozległego leśnego uroczyska, przy skrzyżowaniu dróg znajduje się niewielki cmentarzyk. Pochowano tu żołnierzy polskich poległych w bitwie z Niemcami 9 września 1939 r. Rankiem tego dnia żołnierze z III batalionu 156 pułku piechoty rezerwy Strzelców Podhalańskich dotarli w rejon Poszyny po przedostaniu się do Puszczy Niepołomickiej z rejonu wcześniejszych walk pod Wiśniową. Wskutek zdrady, biwak batalionu został otoczony przez Niemców. W walce jaka rozegrało się w tym rejonie zginęło 56 żołnierzy wraz z dowódcą kompanii kapitanem Edwardem Szymańskim. Okoliczna ludność pochowała poległych w zbiorowej mogile, właśnie tu w Osikówce. Dzisiaj jest tu niewielki cmentarzyk otoczony żywopłotem i metalowym ogrodzeniem. Wewnątrz stoją trzy betonowe krzyże i granitowa tablica z nazwiskami poległych żołnierzy.

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

Zebranie

Szanowni Rodzice

 Informujemy, że w dniu 15 września 2015r. (wtorek) odbędzie się zebranie:
Porządek:
1. godz. 17.00 – zebranie ogólne
2. godz. 17.30 – zebrania z wychowawcami klas
3. godz. ok. 18.00 -zebranie dyrektora z trójkami klasowymi i Radą Rodziców (z ubiegłego roku szkolnego)

Proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły po Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego- miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubieganie się o stypendium szkolne nie może przekraczać 456 zł netto na członka rodziny. Wnioski można składać do 15 września 2015 r. w GZOSiP w Łapczycy.
Dyr. Wiesława Kowalska

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2015/16 rozpoczęliśmy Mszą Świętą w naszej kaplicy, gdzie zebrali się uczniowie wraz z rodzicami oraz grono nauczycielskie. Mszę św. sprawował ks. proboszcz- Józef Piech.
Pani dyrektor Wiesława Kowalska skierowała do uczniów słowa z okazji inauguracji roku szkolnego, życząc im wytrwałości w dążeniu do celów i spełnianiu marzeń. Następnie obejrzeliśmy krótkie wystąpienie najmłodszych dzieci, a później odbyło się ich ślubowanie na uczniów klasy I. Uczniowie starszych klas skierowali do wszystkich słowa dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej, którą tego dnia obchodziliśmy. Na zakończenie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w ZSG w Baczkowie odbędzie się 1 września 2015 r.

Program:

 • Msza święta w Kaplicy (sali gimnastycznej) w Baczkowie – godz. 9.30
 • Akademia i ślubowanie Uczniów klasy I  – po mszy św.
 • Spotkanie z wychowawcami

Na uroczystość zapraszamy chętne dzieci przedszkolne, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły i przedszkola.

                                                  Dyr. Wiesława Kowalska

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

ŻYCZENIA NA WAKACJE :-)

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji składamy wszystkim Szanownym Rodzicom i Drogim Uczniom serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę i szczere życzenia udanego wypoczynku. Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie

Opublikowano Ogólna | Skomentuj

ZAKRĘTKOFILIPOMANIA- PODZIĘKOWANIA

Opublikowano Ogólna, Szkoła | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

„Zbieramy plony”- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca w Zespole Szkół Gminnych w Baczkowie odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015. Najpierw w Kościele św. Jana Chrzciciela odbyła się Msza Święta w podziękowaniu za kończący się rok szkolny, a później na świetlicy odbył się uroczysty apel, podczas którego rozdano świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami książkowymi. Jako ostatnia na apelu odbyła się część artystyczna, podczas której pożegnano kolegów i koleżanki z klasy 6, którzy ukończyli kolejny etap edukacji. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom na wakacje pełnego pozytywnych wrażeń odpoczynku i powrotu we wrześniu z nową energią do nauki i pracy.

 

Opublikowano Ogólna, Szkoła | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.- Wyprawka szkolna 2015.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  będzie udzielana uczniom:

1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),

2) uczniom wymienionym w pkt 1  niespełniającym kryterium dochodowego (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr2 dostępny w sekretariacie szkoły), pochodzącym z rodzin, w których występuje:

 1. ubóstwo;                                                             
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizm lub narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęski żywiołowe lub ekologiczne;

WYSOKOŚĆ dofinansowania   –  do kwoty 225

Więcej Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.- Wyprawka szkolna 2015.

Opublikowano Ogólna, Szkoła | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj